Repositorio de información sobre apoios e subvencións con significación para o emprego

Contactos Emprego

Servizo de intermediación - Demandas
Edificio Administrativo San Lazaro s/n.
15781
Santiago de Compostela
881999597
prospeccionempregogalicia.ceei@xunta.gal
Servizo de intermediación - Ofertas
Edificio Administrativo San Lazaro s/n.
15781
Santiago de Compostela
881995863
prospeccionempregogalicia.ceei@xunta.gal
Servizo de orientación laboral
Edificio Administrativo San Lazaro s/n.
15781
Santiago de Compostela
881999596
orientacion.laboral@xunta.gal