imx_control_de_taboas

Tipoloxía de táboa:

Carnés e certificados| Coñecementos específicos| Formación
Control de modificacións 436
Data control de táboa: 31/01/2022

Información control de táboa

Información: se distribuye el Control demodificacionesdetablas número 436, de 31 de enero de 2022.

Descrición do control de táboa

Tablas comunes y replicadas incluidas en este  Control:

A) TAVCONES. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: alta de 5 elementos.

B) TFMCARNE. CARNÉS Y CERTIFICADOS PROFESIONALES: alta de 1 elemento.

C) THITIACA. TITULACIONES ACADÉMICAS REGLADAS: alta de 77 elementos.

Ficheiros asociados

Con este navegador móvete ao anterior (esquerda) ou posterior  (dereita) control de táboa publicado.

© 2024. Emprego Galicia. Información mantida e publicada por Emprego Galicia.

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración