FORMACIÓN AO PERSOAL DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA

Curso Prevención de riscos psicosociais: o estrés laboral

Neste curso búscase achegar contidos de apoio para comprender cales son os factores psicosociais, como poden afectar ás persoas e ás organizacións e coñecer as características e medidas de loita contra os principais tipos de danos de orixe psicosocial, incidindo tamén no estrés laboral como un dos principais riscos derivados da organización.

Este curso de 20 horas de duración, en modo de teleformación, vai dirixido ao persoal que presta servizos nas oficinas de emprego da administración xeral da comunidade autónoma de Galicia

Programa do curso

FACTORES DE RISCO PSICOSOCIAL
– Definicións
– Síndrome do queimado (Burnout):
      • Consecuencias para o traballo e a organización
      • Medidas preventivas
– Fatiga:
      • Efectos do traballo a quendas
      • Organización das quendas
      • Medidas preventivas
– Estrés laboral:
      • Definición de estrés e tipos
      • Identificación, avaliación e posibles consecuencias do estrés
      • Medidas preventivas

Criterios de selección

Persoal que presta servizos nas oficina de emprego da administración xeral da comunidade autónoma de Galicia.

Profesorado

Arturo Pintos Novo

Técnico PRL na Xunta de Galicia

Calendario das edicións do curso

Edición 1

Nº de prazas: 50

Do 6 ao 24 de maio de 2024

Exame: 24 de maio de 2024 ás 17:30 horas

Edición 2

Nº de prazas: 50

Do 3 ao 21 de xuño de 2024

Exame: 21 de xuño de 2024 ás 17:30 horas