imx_novas

Temática da nova:

Novidades

Área da nova:

Intermediación| Xestión OEX
Contrat@: modificacións con motivo do Real Decreto-lei 1/2023
Data de publicación: 06 / 09 / 2023

Sinopse

Con motivo da entrada en vigor do Rel Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas, efectuáronse na aplicación Contrat@ diversas modificacións.

Con motivo da entrada en vigor do Rel Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas, efectuáronse na aplicación Contrat@ as seguintes modificacións:

Contratos de Substitución:

-Persoas traballadoras substituídas por persoas mozas desempregadas menores de 30 anos.
Causas:
ACOLLEMENTO
ADOPCIÓN
MATERNIDADE CON BONIFICACIÓN
PATERNIDADE CON BONIFICACIÓN
RISCO DURANTE O EMBARAZO
RISCO DURANTE A LACTACIÓN NATURAL
EXERCICIO CORRESPONSABLE DO COIDADO DO MENOR OU DA MENOR LACTANTE.

-Persoas traballadoras autónomas ou socios/as traballadores/as ou de traballo de sociedades cooperativas substituídas por persoas mozas desempregadas.
Causas:
ACOLLEMENTO
ADOPCIÓN
MATERNIDADE CON BONIFICACIÓN
PATERNIDADE CON BONIFICACIÓN
RISCO DURANTE O EMBARAZO
RISCO DURANTE A LACTACIÓN NATURAL
EXERCICIO CORRESPONSABLE DO COIDADO DO MENOR OU DA MENOR LACTANTE.

Contrato de Formación en Alternancia:

-Contrato de Formación en Alternancia Bonificado, código 450-421.
-Transformación Bonificada de contrato de formación en alternancia, códigos 109/209/309.

Contratos Indefinidos Bonificados, códigos 150/250/350:
-Persoas desempregadas de longa duración.
-Procedente de contrato formativo de ETT.
-Beneficiario de Garantía Xuvenil.
-Persoas traballadoras readmitidas tras cesar na empresa.
-Persoa que desenvolve formación práctica na empresa.
-Vítimas de violencia.

Contratos Indefinidos Bonificados para Persoas con Discapacidade, códigos 130/230/330:
-Persoa que desenvolve formación práctica na empresa.
-Procedente de CEE
-Procedente de Enclave Laboral

Contratación Indefinida Bonificada de persoas en situación de exclusión social, códigos 150/250/350.

Contratación Temporal Bonificada de persoas en situación de exclusión social por empresas de inserción, códigos 450-402, 450-410, 450-441, 550-502, 550-510, 550-541.

Transformación de contratos temporais subscritos con persoas traballadoras por conta allea agrarias en Fixos-Descontinuos, código 309.

Con este navegador móvete á anterior (dereita) ou posterior  (esquerda) nova publicada.

© 2024. Emprego Galicia. Información mantida e publicada por Emprego Galicia.

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración