imx_novas

Temática da nova:

Ofertas e formación en difusión

Área da nova:

Formación| Ofertas emprego
Ofertas e Formación en difusión (Linkedin)
Data de publicación: 06 / 11 / 2023

Sinopse

Para coñecemento do persoal das oficinas de emprego indicamos as ofertas de emprego e os cursos de formación con dificultades para atopar candidaturas que recibimos durante a última semana.

OFERTAS

Datos da oferta:
- Nº oferta: 12/2023/10773 "Farmaceutico/a"
- Tipo contrato: Indefinido a tempo completo.
- Localidade: Carballo

Requisitos obrigatorios:
- Formación: Grao ou licenciatura en Farmacia
- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Requisitos adicionais:
- Valoraranse coñecementos do Sistema Personalizado de Dosificación ( SPD).

Datos da oferta:
- Nº oferta: 12/2023/11763 "Enxeñeiro/a en organización industrial"
- Tipo contrato: Contrato para a práctica profesional (contrato en prácticas)
- Localidade: Carballo
- Descripción posto: Supervisión e colaboración nas actividades de producción, establecendo obxectivos, plans e orzamentos de producción.

Requisitos obrigatorios:
- Formación: Enxeñería en organización industrial
- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Requisitos adicionais:
- Excel avanzado.

Datos da oferta:
- Nº oferta: 12/2023/8932 "Fisioterapeuta"
- Tipo contrato: Contrato indefinido, xornada parcial (30 h./semana)
- Localidade: Mugardos

Requisitos obrigatorios:
- Formación: Grao ou diplomatura en Fisioterapia
- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

CURSOS

Datos do curso:
- Número do curso: 2023/006620 "Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestión"
- Código da especialidade: IFCD0111
- Horario: 9:00 a 14:00 horas
- Localidade: Ferrol

Requisitos de acceso:
- Inscrición no Servizo Público de Emprego
- Nivel 3 de cualificación profesional (Bacharelato, Ciclo superior, FP2 e Ciclo medio, Competencias clave nivel 3, Certificado profesionalidade nivel 3, Certificado profesionalidade nivel 2 da mesma familia)

Datos do curso:
- Número do curso: 2023/004652 "Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas"
- Código da especialidade: FMEC0208
- Horario: 16:00 a 21:00 horas
- Localidade: Lugo

Requisitos de acceso:
- Inscrición no Servizo Público de Emprego
- Nivel 3 de cualificación profesional (Bacharelato, Ciclo superior, FP2 e Ciclo medio, Competencias clave nivel 3, Certificado profesionalidade nivel 3, Certificado profesionalidade nivel 2 da mesma familia)

Datos do curso:
- Número do curso: 2023/005865 "Xestión e control de aprovisionamento"
- Código da especialidade: COML0210
- Horario: 09:30 a 14:30 horas
- Localidade: A Coruña

Requisitos de acceso:
- Inscrición no Servizo Público de Emprego
- Nivel 3 de cualificación profesional (Bacharelato ,ciclo superior, FP2, ciclo medio, competencias clave nivel 3 CON INGLÉS, certificado de profesionalidade nivel 3, ou nivel 2 da mesma familia, ter superada a proba de acceso a universidade para maiores de 25 ou 45 anos ou cumprir os requisitos académicos de acceso aos ciclos formativos de grao superior)

Datos do curso:
- Número do curso: 2023/005100 "Operacións de sistemas informáticos"
- Código da especialidade: IFCT0210
- Horario: 09:00 a 14:00 horas
- Modalidade: Aula virtual
- Localidade: Lugo

Requisitos de acceso:
- Inscrición no Servizo Público de Emprego
- Nivel 2 de cualificación profesional (ESO, Ciclo Medio FP1, Competencias clave nivel 2, Certificado profesionalidad nivel 2, Certificado profesionalidad nivel 1 da mesma familia)

CURSOS SEPE

- Denominación: "Gestión informatizada de ventas con programa de gestión integrado"
- Código: ADGG24
- Modalidade: Teleformación
- Nº de horas: 50
- Ligazón para inscribirse: https://bit.ly/3MmsSAB

- Denominación: "Salud, nutrición y dietética"
- Código: SANP034PO
- Modalidade: Teleformación
- Nº de horas: 50
- Ligazón para inscribirse: https://bit.ly/3QjwxjJ

- Denominación: "Ofimática en la nube: google drive"
- Código: ADGG055PO
- Modalidade: Teleformación
- Nº de horas: 100
- Ligazón para inscribirse: https://bit.ly/3FMv5RW

- Denominación: "Bases de datos de clientela: segmentación y explotación comercial"
- Código: COMT17
- Modalidade: Teleformación
- Nº de horas: 20
- Ligazón para inscribirse: https://bit.ly/46WWXyM

Con este navegador móvete á anterior (dereita) ou posterior  (esquerda) nova publicada.

© 2024. Emprego Galicia. Información mantida e publicada por Emprego Galicia.

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración