imx_novas

Temática da nova:

Ofertas e formación en difusión

Área da nova:

Formación
Ofertas e Formación en difusión (Linkedin)
Data de publicación: 03 / 07 / 2023

Sinopse

Para coñecemento do persoal das oficinas de emprego indicamos as ofertas de emprego e os cursos de formación con dificultades para atopar candidaturas que recibimos e publicamos en Linkedin durante a última semana.

CURSOS

Datos do curso:
- Número do curso: 2022/004996 "Arte floral e xestión das actividades de florería"
- Código da especialidade: AGAJ0208
- Horario: De 09:00 a 14:00 horas
- Localidade: Ourense

Requisitos de acceso:
- Inscrición no Servizo Público de Emprego
- Nivel 3 de cualificación profesional (Bacharelato, Ciclo Superior, FP2 e Ciclo medio, Competencias clave nivel3. Certificado profesionalidade nivel 3, Certificado profesionalidade nivel 2 da mesma familia e área, ter superada a proba de acceso a Universidade para maiores de 25 ou 45 anos, ou cumprir os requisitos académicos de acceso aos ciclos formativos de grao superior).

Con este navegador móvete á anterior (dereita) ou posterior  (esquerda) nova publicada.

© 2024. Emprego Galicia. Información mantida e publicada por Emprego Galicia.

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración