imx_novas

Temática da nova:

Ofertas e formación en difusión

Área da nova:

Formación| Ofertas emprego
Ofertas e Formación en difusión (Linkedin)
Data de publicación: 05 / 06 / 2023

Sinopse

Para coñecemento do persoal das oficinas de emprego indicamos as ofertas de emprego e os cursos de formación con dificultades para atopar candidaturas que recibimos e publicamos en Linkedin durante a última semana.

CURSOS

Datos do curso:

- Número do curso: 2022/000791 "Organización do transporte e a distribución"

- Código da especialidade: COML0209

- Horario: De 09:00 a 15:00 horas

- Localidade: Baio (Zas)

Requisitos de acceso:

- Inscrición no Servizo Público de Emprego

- Nivel 3 de cualificación profesional (Bacharelato, Ciclo Superior, FP2 e Ciclo medio, Competencias clave nivel3. Certificado profesionalidade nivel 3, Certificado profesionalidade nivel 2 da mesma familia e área, ter superada a proba de acceso a Universidade para maiores de 25 ou 45 anos, ou cumprir os requisitos académicos de acceso aos ciclos formativos de grao superior)

 

OFERTAS

Datos da oferta:

- Nº oferta: 12/2023/5920 "Enfermeiro/a"

- Tipo contrato: Temporal

- Localidade: Vilalba (Lugo)

Requisitos obrigatorios:

- Grao ou diplomatura en Enfermería

- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Datos da oferta:

- Nº oferta: 12/2023/5953 "Médico, Medicina Xeral"

- Tipo contrato: Indefinido a tempo parcial (luns a venres de 16:00 a 20:00)

- Localidade: A Coruña

Requisitos obrigatorios:

- Licenciatura ou grao en Medicina

- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Datos da oferta:

- Nº oferta: 12/2023/5990 "Coordinador/a de campamento"

- Tipo contrato: Temporal (7 días)

- Localidade: Muiños

Requisitos obrigatorios:

- Carnet de coordinador de actividades de tempo libre

- Experiencia demostrable na actividade

- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Datos da oferta:

- Nº oferta: 12/2023/6212 "Enfermeiro/a de coidados xerais"

- Tipo contrato: Temporal (200 días)

- Localidade: A Coruña

Requisitos obrigatorios:

- Grao ou diplomatura en Enfermería

- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Con este navegador móvete á anterior (dereita) ou posterior  (esquerda) nova publicada.

© 2024. Emprego Galicia. Información mantida e publicada por Emprego Galicia.

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración