imx_novas

Temática da nova:

Ofertas e formación en difusión

Área da nova:

Formación| Ofertas emprego
Ofertas e Formación en difusión (Linkedin)
Data de publicación: 02 / 05 / 2023

Sinopse

Para coñecemento do persoal das oficinas de emprego indicamos as ofertas de emprego e os cursos de formación con dificultades para atopar candidaturas que recibimos e publicamos en Linkedin durante a última semana.

CURSOS

Datos do curso:

- Número do curso: 2022/003004 "Operacións básicas de cociña"

- Código da especialidade: COMT0411

- Horario: 09:00 a 14:00

- Localidade: Sober (Rosende)

Requisitos de acceso:

- Inscrición no Servizo Público de Emprego

Datos do curso:

- Número do curso: 2022/ 004976 "Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais"

- Código da especialidade: SSCS0208

- Horario: 09:00 a 14:00

- Localidade: Melide

Requisitos de acceso:

- Inscrición no Servizo Público de Emprego

- Nivel 2 de cualificación profesional (ESO, Ciclo Medio FP1, Competencias clave nivel 2, Certificado profesionalidade nivel 2, Certificado profesionalidade nivel 1 da mesma familia e área)

Datos do curso:

- Número do curso: 2022/ 001641 "Organización e xestión de almacéns"

- Código da especialidade: COML0309

- Horario: 09:00 a 14:00

- Localidade: Arteixo

Requisitos de acceso:

- Inscrición no Servizo Público de Emprego

- Nivel 3 de cualificación profesional (Bacharelato, Ciclo Superior, FP2 e Ciclo medio, Competencias clave nivel3. Certificado profesionalidade nivel 3, Certificado profesionalidade nivel 2 da mesma familia e área, ter superada a proba de acceso a Universidade para maiores de 25 ou 45 anos, ou cumprir os requisitos académicos de acceso aos ciclos formativos de grao superior)

CURSOS CNTG

Datos do curso:

- Número do curso: "XTIFCD2202 - Desenvolvemento de aplicacións web con Angular (Teleformación) - Edición 2"

- Familia profesional: 274 Informática

- Área coñecementos: 48000 Informática

- Data inicio curso: 08-05-2023

- Duración: 50 horas

- Horario: Teleformación

Requisitos de acceso:

- Inscrición no Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia na conta de correo estudos.cnt@xunta.gal ata agotar prazas

Datos do curso:

- Número do curso: XTIFCP2209 "Kanban e Lean para a xestión áxil de proxectos TIC"

- Familia profesional: 274 Informática

- Área coñecementos: 48000 Informática

- Data inicio curso: 22-05-2023

- Duración: 20 horas

- Modalidade: Presencial

- Horario: Luns a venres de 09:30 a 13:30 horas

Requisitos de acceso:

- Inscrición no portal do CNTG (cntg.xunta.gal) na proba técnica presencial ata o 26-04-2023

- Proba técnica presencial o día 04-05-2023 (12:00) no CNTG en Santiago de Compostela"

OFERTAS

Datos da oferta:

- Nº oferta: 12/2023/3778 "Camareiro/a"

- Tipo contrato: Temporal, xornada completa

- Localidade: Valdoviño

Requisitos obrigatorios:

- Experiencia: 6 meses

- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Datos da oferta:

- Nº oferta: 12/2023/3977 "Profesor/a de idiomas (inglés)"

- Tipo contrato: obra ou servizo, xornada parcial de mañá

- Localidade: Narón

Requisitos obrigatorios:

- Experiencia: un ano nalgunha das seguintes ocupacións: axente de compras, aprovisionador/a loxístico, técnico/a ou xefe de aprovisionamento, técnico/a en loxística do aprovisionamento.

- Formación: Titulación universitaria en inglés e acreditada competencia docente para impartir formación profesional para o emprego.

- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Datos da oferta:

- Nº oferta: 12/2023/3628 "Camareiro/a"

- Tipo contrato: indefinido xornada parcial

- Localidade: Valdoviño

Requisitos obrigatorios:

- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Datos da oferta:

- Nº oferta: 12/2023/3774 "Axudantes de cociña"

- Tipo contrato: Temporal xornada completa

- Localidade: Valdoviño

Requisitos obrigatorios:

- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Datos da oferta:

- Nº oferta: 12/2023/3558 "Asistentes domiciliarios"

- Tipo contrato: Temporal xornada parcial

- Localidade: Pontedeume

Requisitos obrigatorios:

- Formación: en atención sociosanitaria a persoas en domicilio ou en institucións

- Permiso de conducir B

- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Con este navegador móvete á anterior (dereita) ou posterior  (esquerda) nova publicada.

© 2024. Emprego Galicia. Información mantida e publicada por Emprego Galicia.

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración