imx_novas

Temática da nova:

Ofertas e formación en difusión

Área da nova:

Formación| Ofertas emprego
Ofertas e Formación en difusión (Linkedin)
Data de publicación: 20 / 03 / 2023

Sinopse

Para coñecemento do persoal das oficinas de emprego indicamos as ofertas de emprego e os cursos de formación con dificultades para atopar candidaturas que recibimos e publicamos en Linkedin durante a última semana.

CURSOS

Datos do curso:

- Número do curso: 2022/004882 "Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial"

- Código da especialidade: FMEC0108

- Horario: 08:30 a 14:30 horas

- Localidade: Vigo

Requisitos de acceso:

- Inscrición no Servizo Público de Emprego

- Nivel 2 de cualificación profesional (Título en Educación Secundaria Obrigatoria, Cerfificado de Profesionalidade Nivel 2, Certificado de Profesionalidade Nivel 1 da mesma familia e especialidade, Proba de acceso ao ciclo formativo de grao medio, competencias clave nivel 2 matemáticas, lingua galega e lingua castelá, ou equivalente)

Datos do curso:

- Número do curso: 2022/001446 "Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web"

- Código da especialidade: IFCD0210

- Horario: 16:00 a 21:00 horas (presencial de luns a venres)

- Localidade: Ribeira

Requisitos de acceso:

- Inscrición no Servizo Público de Emprego

- Nivel 3 de cualificación profesional (Bacharelato, Ciclo superior, FP2 e Ciclo medio, Competencias clave nivel 3, Certificado profesionalidade nivel 3, Certificado profesionalidade nivel 2 da mesma familia e área)

Datos do curso:

- Número do curso: 2022/003543 "Operacións de redes departamentais"

- Código da especialidade: IFCT0110

- Horario: 08:30 a 14:30 horas (aula virtual)

- Localidade: Lugo

Requisitos de acceso:

- Inscrición no Servizo Público de Emprego

- Nivel 2 de cualificación profesional (Título en Educación Secundaria Obrigatoria, Cerfificado de Profesionalidade Nivel 2, Certificado de Profesionalidade Nivel 1 da mesma familia e especialidade, Proba de acceso ao ciclo formativo de grao medio, competencias clave nivel 2 matemáticas, lingua galega e lingua castelá, ou equivalente)

OFERTAS

Datos da oferta:

- Nº oferta: 12/2023/2518 "Adestrador/a de balonmán/preparador fisico"

- Tipo contrato: Indefinido a tempo parcial (xornada semanal 30 h)

- Data prevista de incorporación: 01-04-2023

- Localidade: Meaño

Requisitos obrigatorios:

- Titulación: Grao en educación fisica

- Experiencia: 12 meses

- Nivel 2 de adestrador/a de balonmán

- Certificado de delitos de natureza sexual

- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Con este navegador móvete á anterior (dereita) ou posterior  (esquerda) nova publicada.

© 2024. Emprego Galicia. Información mantida e publicada por Emprego Galicia.

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración