imx_novas

Temática da nova:

Ofertas e formación en difusión

Área da nova:

Formación| Ofertas emprego
Ofertas e Formación en difusión (Linkedin)
Data de publicación: 14 / 08 / 2023

Sinopse

Para coñecemento do persoal das oficinas de emprego indicamos as ofertas de emprego e os cursos de formación con dificultades para atopar candidaturas que recibimos e publicamos en Linkedin durante a última semana.

OFERTAS

Datos da oferta:
- Nº oferta: 12/2023/8906 "Delineantes, en xeral"
- Tipo contrato: Contrato para a obtención da práctica profesional. Temporal
- Localidade: Moaña

Requisitos obrigatorios:
- Estar inscrito/a no servizo público de emprego
- Titulación: Técnico superior en proxectos de edificación (rematada dentro dos 3 anos, 5 anos en caso de discapacidade, anteriores a data do contrato)
- Beneficiario no sistema de garantía xuvenil

Datos da oferta:
- Nº oferta: 12/2023/8951 "Fisioterapeuta"
- Tipo contrato: Temporal
- Localidade: Bueu

Requisitos obrigatorios:
- Titulación: Diplomatura ou Grao en Fisioterapia
- Formación en desenvolvemento infantil e atención temperá
- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Datos da oferta:
- Nº oferta: 12/2023/8935 "Logopeda"
- Tipo contrato: Temporal a tempo completo
- Localidade: Bueu

Requisitos obrigatorios:
- Titulación: Diplomatura ou Grao en Logopedia
- Formación especializada en desenvolvemento infantil e atención temperá
- Experiencia: 12 meses
- Permiso de conducir B
- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Datos da oferta:
- Nº oferta: 12/2023/9185 "Encargado de obra de edificación, en xeral"
- Tipo contrato: Contrato indefinido a tempo completo
- Localidade: A Coruña, con dispoñibilidade para moverse por Galicia

Requisitos obrigatorios:
- Experiencia: 96 meses
- Permiso de conducir B
- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

CURSOS

Datos do curso:
- Número do curso: 2022/005072 "Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial"
- Código da especialidade: ELEM0210
- Horario: 08:30 a 13:30
- Localidade: Vigo

Requisitos de acceso:
- Inscrición no Servizo Público de Emprego
- Nivel 3 de cualificación profesional (Nivel 3 de cualificación profesional (Bacharelato, Ciclo superior, FP2 e Ciclo medio, Competencias clave nivel 3, Certificado profesionalidade nivel 3, Certificado profesionalidade nivel 2 da mesma familia e área)

Con este navegador móvete á anterior (dereita) ou posterior  (esquerda) nova publicada.

© 2024. Emprego Galicia. Información mantida e publicada por Emprego Galicia.

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración