imx_novas

Temática da nova:

Ofertas e formación en difusión

Área da nova:

Formación| Ofertas emprego
Ofertas e Formación en difusión
Data de publicación: 02 / 10 / 2023

Sinopse

Para coñecemento do persoal das oficinas de emprego indicamos as ofertas de emprego e os cursos de formación con dificultades para atopar candidaturas que recibimos durante a última semana.

OFERTAS

Datos da oferta:
- Nº oferta: 12/2023/10484 "Analista-Programador web e multimedia; Técnico/a en operacións de sistemas informáticos"
- Tipo contrato: Indefinido a xornada completa
- Localidade: Santiago de Compostela

Requisitos obrigatorios:
- Experiencia: 12 meses
- Formación: C.S. en desenvolvemento de aplicacións web
- Coñecementos de Java/J2EE, Angular, HTML5. JavaScript e CSS/CSS3. Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL, Thymeleaf, Maven, MVC Spring, Hibernate, Spring Boot.
- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Datos da oferta:
- Nº oferta: 12/2023/10633 "Desenvolvemento backend e xestión de datos-Analista-Programador"
- Tipo contrato: Duración de 4 anos asociado ao desenvolvemento dun proxecto de investigación, coa finalidade de incorporación definitiva á entidade.
- Localidade: Santiago de Compostela (Cidade da Cultura)

Requisitos obrigatorios:
- Experiencia: 24 meses
- Formación: C.S. en programación ou Enxeñería informática
- Coñecemento das linguaxes de programación: . net e SQL. Ferramentas CI/CD: Git, Docker, Cron, Shell scripting ( .bat, .sh).
- Nivel B2 de inglés
- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

CURSOS

Datos do curso:
- Número do curso: 2023/003377 "Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais"
- Código da especialidade: ADGD0408
- Horario: de mañá
- Localidade: Narón

Requisitos de acceso:
- Inscrición no Servizo Público de Emprego

Datos do curso:
- Número do curso: 2023/006393 "Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais"
- Código da especialidade: SSCM0110
- Horario: de tarde
- Localidade: Narón

Requisitos de acceso:
- Inscrición no Servizo Público de Emprego

Datos do curso:
- Número do curso: 2023/005121 "Emprego doméstico"
- Código da especialidade: SSCI0109
- Horario: de mañá
- Localidade: Narón

Requisitos de acceso:
- Inscrición no Servizo Público de Emprego

Datos do curso:
- Número do curso: 2023/005116 "Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais"
- Código da especialidade: SSCS0208
- Horario: de mañá
- Localidade: Narón

Requisitos de acceso:
- Inscrición no Servizo Público de Emprego
- Nivel 2 de cualificación profesional (ESO, Ciclo Medio FP1, Competencias clave nivel 2, Certificado profesionalidade nivel 2, Certificado profesionalidade nivel 1 da mesma familia)

Datos do curso:
- Número do curso: 2023/006233 "Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web"
- Código da especialidade: IFCD0210
- Horario: de mañá
- Localidade: Ferrol

Requisitos de acceso:
- Inscrición no Servizo Público de Emprego
- Nivel 3 de cualificación profesional (Bacharelato, Ciclo Superior, FP2 e Ciclo medio, Competencias clave nivel 3, Certificado profesionalidade nivel 3, Certificado profesionalidade nivel 2 da mesma familia, ter superada a proba de acceso a Universidade para maiores de 25 ou 45 anos, ou cumprir os requisitos académicos de acceso aos ciclos formativos de grao superior)

Datos do curso:
- Número do curso: 2023/006230 "Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas"
- Código da especialidade: IFCD0210
- Horario: de mañá
- Localidade: Ferrol

Requisitos de acceso:
- Inscrición no Servizo Público de Emprego
- Nivel 3 de cualificación profesional (Bacharelato, Ciclo Superior, FP2 e Ciclo medio, Competencias clave nivel 3, Certificado profesionalidade nivel 3, Certificado profesionalidade nivel 2 da mesma familia, ter superada a proba de acceso a Universidade para maiores de 25 ou 45 anos, ou cumprir os requisitos académicos de acceso aos ciclos formativos de grao superior)

Datos do curso:
- Número do curso: 2023/006475 "Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais"
- Código da especialidade: ADGD0408
- Horario: de mañá
- Localidade: Ferrol

Requisitos de acceso:
- Inscrición no Servizo Público de Emprego

Datos do curso:
- Número do curso: 2023/006249 "Operacións de grabación e tratamento de datos e documentos"
- Código da especialidade: ADGG0508
- Horario: de tarde
- Localidade: Ferrol

Requisitos de acceso:
- Inscrición no Servizo Público de Emprego

Datos do curso:
- Número do curso: 2023/006244 "Confección e publicación de páxinas web"
- Código da especialidade: IFCD0110
- Horario: de mañá
- Localidade: Ferrol

Requisitos de acceso:
- Inscrición no Servizo Público de Emprego
- Nivel 2 de cualificación profesional (ESO, Ciclo Medio FP1, Competencias clave nivel 2, Certificado profesionalidade nivel 2, Certificado profesionalidade nivel 1 da mesma familia)

CURSOS SEPE

- Denominación: "Introducción a las técnicas de posicionamiento web"
- Código: ADGD385PO
- Modalidade: Teleformación
- Nº de horas: 60
- Ligazón para inscribirse: https://bit.ly/465DRpY

- Denominación: "Fundamentos del diseño gráfico en el sector de publicidad"
- Código: ARGG011PO
- Modalidade: Teleformación
- Nº de horas: 150
- Ligazón para inscribirse: https://bit.ly/3t6qjfk

- Denominación: "Digitalización del entorno empresarial"
- Código: ADGG26
- Modalidade: Teleformación
- Nº de horas: 45
- Ligazón para inscribirse: https://bit.ly/48svp5F

- Denominación: "Inglés A1/Principios operativos de la economía circular"
- Código: SSCE01/ SEAG06
- Modalidade: Teleformación
- Nº de horas: 160
- Ligazón para inscribirse: https://bit.ly/3EUabQv

Con este navegador móvete á anterior (dereita) ou posterior  (esquerda) nova publicada.

© 2024. Emprego Galicia. Información mantida e publicada por Emprego Galicia.

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración