imx_novas

Temática da nova:

Ofertas e formación en difusión

Área da nova:

Formación| Ofertas emprego
Ofertas en difusión Linkedin
Data de publicación: 03 / 04 / 2023

Sinopse

Para coñecemento do persoal das oficinas de emprego indicamos as ofertas de emprego e os cursos de formación con dificultades para atopar candidaturas que recibimos e publicamos en Linkedin durante a última semana.

CURSOS

Datos do curso:

- Número do curso: 2022/003181 “Xestión e control do aprovisionamento”

- Código da especialidade: COML0210

- Horario: 09:00 a 14:00 horas

- Localidade: A Coruña

Requisitos de acceso:

- Inscrición no Servizo Público de Emprego

- Nivel 3 de cualificación profesional (Bacharelato, Ciclo superior, FP2 e Ciclo medio, Competencias clave nivel 3, Certificado profesionalidade nivel 3, Certificado profesionalidade nivel 2 da mesma familia e área).

Datos do curso:

- Número do curso: 2022/003126 “Xestión contable e xestión administrativa para auditoría”

- Código da especialidade: ADGD0108

- Horario: 08:30 a 14:30 horas

- Localidade: Narón

Requisitos de acceso:

- Inscrición no Servizo Público de Emprego

- Nivel 3 de cualificación profesional (Bacharelato, Ciclo superior, FP2 e Ciclo medio, Competencias clave nivel 3, Certificado profesionalidade nivel 3, Certificado profesionalidade nivel 2 da mesma familia e área).

Datos do curso:

- Número do curso: 2022/002786 “Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías Web”

- Código da especialidade: IFCD0210

- Horario: De tarde

- Localidade: Ferrol

Requisitos de acceso:

- Inscrición no Servizo Público de Emprego

- Nivel 3 de cualificación profesional (Bacharelato, Ciclo superior, FP2 e Ciclo medio, Competencias clave nivel 3, Certificado profesionalidade nivel 3, Certificado profesionalidade nivel 2 da mesma familia e área).

Datos do curso:

- Número do curso: 2022/004965 “Animación musical e visual en vivo e en directo”

- Código da especialidade: IMSE0111

- Horario: 09.00 h a 12.00 h; 15.00 h a 18.00 h

- Localidade: A Coruña

Requisitos de acceso:

- Inscrición no Servizo Público de Emprego

- Nivel 2 de cualificación profesional (ESO, Ciclo Medio FP1, Competencias clave nivel 2, Certificado profesionalidade nivel 2, Certificado profesionalidade nivel 1 da mesma familia e área)

Datos do curso:

- Número do curso: 2022/004662 “Servizos de bar e cafetería”

- Código da especialidade: HOTR0508

- Horario: De 09:00 a 14:00 horas

- Localidade: Ourense

Requisitos de acceso:

- Inscrición no Servizo Público de Emprego

- Nivel 2 de cualificación profesional (ESO, Ciclo Medio FP1, Competencias clave nivel 2, Certificado profesionalidade nivel 2, Certificado profesionalidade nivel 1 da mesma familia e área)

OFERTAS

Datos da oferta:

- Nº oferta: 12/2023/2949 “Fisioterapeuta”

- Tipo contrato: Temporal

- Localidade: Cangas

Requisitos obrigatorios:

- Titulación: Diplomatura ou Grao en Fisioterapia

- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Datos da oferta:

- Nº oferta: 12/2023/3007 “Fisioterapeuta”

- Tipo contrato: Indefinido a tempo completo

- Localidade: Cangas

Requisitos obrigatorios:

- Titulación: Diplomatura ou Grao en Fisioterapia

- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Datos da oferta:

- Nº oferta: 12/2023/2424 “Auditor de Contas”

- Tipo contrato: Temporal a tempo parcial

- Localidade: Narón

Requisitos obrigatorios:

- Formación: Titulación universitaria en Empresariales, Económicas ou Ciencias Actuarias. Ter acreditada competencia docente para poder impartir Formación Profesional para o emprego ( CAP; Máster Universitario de Profesorado; Certificado de Profesionalidad de Formador Ocupacional o de Docencia de la formación profesional para el empleo, …)

- Experiencia: 12 meses como auditor de contas

- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Datos da oferta:

- Nº oferta: 12/2023/1449 “Operador de máquinas en plantas de formigón”

- Tipo contrato: Indefinido

- Localidade: Narón

Requisitos obrigatorios:

- Permisos: Conducir tipo C e CAP de transporte de mercadorías

- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Datos da oferta:

- Nº oferta: 12/2023/2816 “Técnico en Seguridade e Saúde no traballo, en xeral”

- Tipo contrato: Indefinido, xornada parcial de mañá

- Localidade: Cabanas

Requisitos obrigatorios:

- Formación: Técnico Superior en Prevención de Riscos. Coñecementos nivel superior Office

- Permiso de conducir tipo B

- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Datos da oferta:

- Nº oferta: 12/2023/3263 “Camareiro de sala ou xefe de rango”

- Tipo contrato: Laboral indefinido

- Localidade: Vilalba

Requisitos obrigatorios:

- Formación: Ciclo Formativo Grado Medio de Técnico en Servizos en Restauración

- Experiencia: 12 meses

- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Datos da oferta:

- Nº oferta: 12/2023/1570 “Auditor de contas”.

- Tipo contrato: temporal a tempo parcial

- Localidade: Narón

Requisitos obrigatorios:

- Formación: Titulación universitaria na rama de empresas, Económicas ou Ciencias Actuariais. Ter acreditada competencia docente para poder impartir Formación Profesional para o emprego (CAP; Máster Universitario de Profesorado; Certificado de Profesionalidade de Formador Ocupacional ou de Docencia da formación profesional para o emprego, …)

- Experiencia: 24 meses como auditor de contas

- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Datos da oferta:

- Nº oferta: 12/2023/2074 “Capitán/a e Patrón de buque de pesca”

- Tipo contrato: Indefinido a xornada completa

- Localidade: Pontedeume

Requisitos obrigatorios:

- Formación: carné profesional de Patrón Costeiro Polivalente, coñecementos en Inglés, coñecementos en confección e reparación de redes.

- Permiso de conducir tipo B

- Estar inscrito/a no servizo público de emprego

Con este navegador móvete á anterior (dereita) ou posterior  (esquerda) nova publicada.

© 2024. Emprego Galicia. Información mantida e publicada por Emprego Galicia.

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración