imx_novas

Temática da nova:

Avisos urxentes

Área da nova:

Orientación
Rexeitamentos en SIFO III
Data de publicación: 24 / 03 / 2023

Sinopse

Entrou en produción unha nova versión de SIFO III que soluciona os problemas da xustificación dos rexeitamentos derivadas das actas de selección nas accións formativas.

Ata o de agora, para poder modificar un rexeitamento derivado dun curso tiñamos que abrir incidencia a soporte SIFO. Lembramos que non é correcto modificar a causa de rexeitamento dunha acción formativa a través do SICAS.

Na versión actual, a oficina de emprego xestora da acción formativa será a encargada de xustificar o posible rexeitamento no ofrecemento dun curso. Para facer isto, a persoa xestora poderá visualizar o resultado da selección proposto pola entidade e validalo ou modificalo ao aprobar a acta.

Unha vez aprobada a acta, non poderá modificar o estado (seleccionado/rexeitado/suplente) pero sí que poderá modificar o motivo.

O motivo "outras causas" habilitará o campo observación no que se poderá rexistrar información adicional sobre o rexeitamento.

As causas que xeran rexeitamento no ofrecemento dunha acción formativa son (en denominación SICAS):

CÓDIGO

DENOMINACIÓN DA SITUACIÓN

C

REXEIT O UNO DE ENTRADA

D

NON DEMOSTR O U NINGÚN INTERESE

E

NON ACEPT O U AS CONDICIÓNS

0

CONVOCADO NON PRESENTADO

 

 

SIFO-Rexeites-1-Mod-f

 

SIFO-Rexeites-2-Mod-f

Con este navegador móvete á anterior (dereita) ou posterior  (esquerda) nova publicada.

© 2024. Emprego Galicia. Información mantida e publicada por Emprego Galicia.

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración