imx_novas

Temática da nova:

Novidades

Área da nova:

Ofertas emprego| Xestión OEX
Seguimento das ofertas de emprego rexistradas no 1º trimestre 2023
Data de publicación: 14 / 06 / 2023

Sinopse

on periodicidad trimestral e co obxectivo de ter un indicador que nos permita mellorar cuantitativa e cualitativamente a xestión das ofertas de emprego publicaremos os informes das ofertas rexistradas por cada unha das oficinas de Galicia

Cada documento refírese a unha provincia e indica o número de ofertas que rexistrou cada oficina, o número de postos ofertados, o número de postos colocados e o índice de colocación (postos ofertados/postos colocados) separados por trimestres e acumulados no total anual. Ademáis permite comparar co resto de oficinas da provincia e de Galicia.

Con este navegador móvete á anterior (dereita) ou posterior  (esquerda) nova publicada.

© 2024. Emprego Galicia. Información mantida e publicada por Emprego Galicia.

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración