Observatorio das axudas para o emprego nas CCAA – 2024

Total investimento por CCAA

Total 2.835.802.331,93

Total investimento por CCAA e anualidades do orzamento

Ano 2024

Total 2.454.237.111,36

Anos seguintes

Total 381.565.220,57

Número de axudas publicadas por CCAA

Total 504

Relación de axudas publicadas