Repositorio de información sobre apoios e subvencións con significación para o emprego

Tipo de axuda:

Contratación
Axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (PEL-PEMES MANTEMENTO 2023)
Código: BDNS 673850
Data de publicación: 08/02/2023
Inicio solicitude: 09/02/2023
Remate solicitude: 10/03/2023

Entidade promotora:

Deputacion da Coruña

Obxecto da axuda

Esta Resolución ten por obxecto publicar as bases e a convocatoria da axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado ao abeiro da axuda PEL-Pemes Creación e Ampliación 2022.

A finalidade das axudas é apoiar ao tecido empresarial provincial para o mantemento da contratación laboral indefinida das persoas que foron contratadas con cargo ás axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (PEL-Pemes Creación e Ampliación 2022)

Descrición da axuda

A contía máxima da subvención para conceder será o 50% dos custos estimados do mantemento da contratación co seguinte límite:

A contía máxima da subvención para conceder será o 50% dos custos estimados de contratación cos límites de 11.000€ (colectivo vulnerable) e 10.000 € (colectivo non vulnerable) para as contratacións a xornada completa (40h semanais) ou a parte proporcional correspondente naquelas contratacións realizadas a tempo parcial.

Colectivo obxectivo

Persoas traballadoras por conta allea

Persoas beneficiarias

Estas axudas ao mantemento do cadro de persoal van dirixidas a pequenas, medianas empresas, microempresas e autónomos/as, beneficiarios/as da subvención PEL-Pemes Creación e Ampliación 2022, que realizaron a contratación de maneira indefinida inicialmente ou con carácter previo á presentación da solicitude de axudas PEL-Pemes Mantemento 2023 e que con anterioridade á data de publicación da convocatoria, manteñan o domicilio fiscal na provincia da Coruña nun concello con poboación inferior a 20.000 habitantes.