Repositorio de información sobre apoios e subvencións con significación para o emprego

Tipo de axuda:

Economía social| Emprego autónomo
Subvencións para o apoio á consolidación das entidades da economía social de Galicia (Bono consolida economía social) - 2024
Código: TR802L
Data de publicación: 24/01/2024
Inicio solicitude: 25/01/2024
Remate solicitude: 25/03/2024

Entidade promotora:

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

Obxecto da axuda

Esta Orde ten por obxecto publicar as bases e a convocatoria das subvencións do Programa de apoio á consolidación das entidades da economía social de Galicia Bono consolida economía social.

Este programa ten como finalidade apoiar a consolidación das entidades da economía social, así como reforzar a súa presenza no tecido económico de Galicia, con especial incidencia na transformación dixital e na mellora da eficiencia enerxética, contribuíndo ao impulso da súa actividade económica, incrementando a súa competitividade e, en definitiva, mantendo empregos de calidade.

Descrición da axuda

Conceptos subvencionables

1. Equipamento informático.

2. Adquisición e desenvolvemento de software e páxinas web.

3. Márketing, comunicación ou relanzamento comercial.

4. Mellora na eficiencia enerxética.

5. Adquisición de equipamento.

6. Reforma do centro de traballo.

7. Mobiliario.

8. Obtención de certificacións de calidade.

9. Creación e desenvolvemento da imaxe corporativa da entidade.

10. Plan de protección de datos.

11. Elementos de transporte.

12. Actividades formativas para as persoas socias da entidade solicitante que estén dados de alta no réxime especial de traballadores autónomos (RETA) .

Os servizos descritos nos números 3, 8, 9, 10 e 12 deberán estar implantados ou realizados no período de execución.

A contía da axuda será equivalente ao 90 % do custo total dos gastos subvencionables, cos límites seguintes:

- 5.000 € para cada un dos gastos incluídos nos conceptos 3, 8, 9 e 10.

- 600 € para cada actividade formativa, das incluidas no concepto 12, que realice cada persoa socia da entidade que esté de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

O límite máximo das axudas establécese en 30.000 € por cada entidade solicitante. No caso de que se solicite unha contía superior, concederase de acordo coa orde de prelación establecida.

Colectivo obxectivo

Economía social | Persoas traballadoras autónomas

Persoas beneficiarias

Poderanse acoller a estas subvencións as seguintes entidades: sociedades cooperativas, sociedades laborais, empresas de inserción e centros especiais de emprego.